VA COM VA

VA COM VA

**********CADUCAT**********

DIUMENGE 27 OCTUBRE | 19:00 | PATRONAT PARROQUIAL | ESPARREGUERA

FESTIVAL LOLA 2019

Una història que es desenvolupa a través de l’estreta relació entre una àvia i la seva néta, Una experiència vivencial que proposa l’assumpció d‘un llegat que avui, més que mai, ens cal cuidar i, encara més, vindicar enmig d‘un món que camina aliè als ritmes de la terra que ens va veure nàixer.

Va com va és un viatge a cavall de dues generacions allunyades en el temps però íntimament unides emocionalment, que posa sobre la taula la pèrdua d’un model civilitzatori, que podem anomenar tradicional, establert a dins un marc espacial i temporal dominat per la vida comunitària (ruralitat, cultura popular…) i que es reflecteix en elements tan diversos com el menjar, el sexe o el vincle amb la terra.

Creació col·lectiva Monfort, Berenguer i Mulet
Direcció David Maqueda
Intèrprets Marina Mulet i Anna Berenguer
Guitarrista i cantant Sandra Monfort

lolafestival.cat