Psicoteràpia Esparreguera

Fa uns 8 anys que la Sílvia es dedica a la psicologia i la psicoteràpia, atenent persones que necessiten acompanyament en un període de la seva vida. Per a ella la vida personal i professional és un aprenentatge constant, per això, segueix formant-se en diferents perspectives de teràpia individual, de parella o de família. Especialitzada en perspectiva de gènere, acompanya també des d’aquest àmbit. Li agrada treballar en equip.

«Em fascina la meva feina i m’encanta conèixer diferents formes de veure i viure la vida.»

Montserrat, 72 Esparreguera psicoterapiaesparreguera.com @silviamontero.psico