Binomi. Centre tecnopedagògic

Una situació de canvi porta a la Maria, psicopedagoga, a fundar el «Centre Tecnopedagògic Binomi», on dirigeix i coordina un equip multidisciplinari amb la finalitat d’impulsar un projecte amb metodologia i didàctica pròpies. «En un segle XXI on la Intel·ligència Artificial és una realitat, posem a l’abast de les persones, eines i estratègies per desenvolupar i gestionar talent, competències i habilitats personals contribuint a la formació i creixement en totes les etapes evolutives i educatives de la persona (infantesa, adolescència, joventut i edat adulta).»

Sant Jaume, 42 Esparreguera. www.binomi.cat  @binomi11