FERMENT

FERMENT

**********CADUCAT**********

 

DISSABTE 14  SETEMBRE | 10:00 | CAN SERRAT | EL BRUC

 

Una jornada entorn dels fermentats

Ferment és una jornada per parlar de producció lenta, sota terra, solar, animal, humana… Ideés, líquids, sòlids —fermentats. Una idea sorgida del projecte SLOW de l’artista anglès Duncan Gibbs, centrat en el desenvolupament d’un espai d’estudi a l’aire lliure i un jardí de permacultura.

Amb el seu projecte ha intentat facilitar les interaccions entre artistes, productors, científics i músics. En examinar les xarxes interdependents i les relacions simbiòtiques que es troben en el nivell microscòpic, es crearà un marc per a la producció i la cooperació artística.

Per començar la jornada, se sortirà amb Pau Pedrosa cap a l’hortet del Bruc on s’experimentarà amb els camps energètics dels aliments. Seguidament, es llegiran textos de Gustavo Duch i després, en Duncan ens explicarà la seva càpsula dels temps fermentats. A l’hora del vermut hi haurà cerveses artesanals la Rockera, on es faran experiments de fermentació i intercanviarem experiències. Finalment el dinar estarà preparat amb els productes que s’han recollit dels horts al matí, i per digerir-los, amb Arnau Amorós, es faran proves de mel del país.

Després es veurà com treballen els cucs de terra dins d’un vermicompost i finalment, amb la Vanessa Donoso, s’extraurà fang de terra recollida a Can Serrat i es fabricaran uns objectes a partir d’aquest fang.

El preu d’aquesta activitat és de 10€ i inclou el dinar i els tallers.

 

Org. Amics de Can Serrat